Privaatsustingimused

Vastutav andmetöötleja: Saarte Kinnisvarahaldus OÜ
Registrikood: 11526917
Aadress: Kullerkupu 44, Kuressaare, Saaremaa, 93815
Telefon: +372 569 43 214
E-post: veiko@skh.ee
Koduleht: www.skh.ee

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Töötleme järgmisi isikuandmeid: nimi, telefoni number, e-maili aadress, objekti aadress, pangakonto number, kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu). Samuti säilitame müügiajalugu, et vajadusel teostada remont- või hooldustöid.

Saarte Kinnisvarahaldus OÜ kogub isikuandmeid, mis on vajalikud isiku tuvastamiseks, teenuse osutamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamisel või küsimuste lahendamiseks. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid kogutakse Saarte Kinnisvarahaldus OÜ juriidilise kohustuse täitmiseks: raamatupidamis- ja maksukohustuste täitmise, sealhulgas raamatupidamise algdokumentide ja maksustamise seisukohalt tähendust omavate dokumentide säilitamise eesmärgil.

Kodulehe sirvimise statistika kogumise eesmärgil ja kasutajakogemuse parandamiseks salvestatakse Google Analytics (MonsterInsights) automatiseeritud tööriistaga järgnev informatsioon: seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehitseja tüüp ja versioon, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning neid ei viida kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga.

Isikuandmete vastuvõtjad

Saarte Kinnisvarahaldus OÜ avaldab Teie isikuandmeid üksnes vastuvõtjatele, sealhulgas volitatud töötlejatele ja kolmandatele isikutele (raamatupidamisteenuseid osutavad isikud, e-arvete ja majandustarkvara teenuseid osutavad isikud, transpordifirmad kauba kohale toimetamiseks, õigusteenuseid osutavad isikud, järelmaksuteenuse pakkujad, alltöövõtjad, võlgade sissenõudmise teenuseid osutavad isikud).

Isikuandmete säilitamine

Saarte Kinnisvarahaldus OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamise andmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest e-posti teel.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust  e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Turvalisus

Saarte Kinnisvarahaldus OÜ kaudu sooritatud päringute, tellimuste, lepingute ja teenuste osutamisega seonduvalt teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel. Samuti ei hõlma see isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele viidatakse Saarte Kinnisvarahaldus OÜ veebilehel (lingid) kus võidakse teie isikuandmeid koguda. Sellistel puhkudel kehtivad Teie isikuandmete kogumisele ja kasutamisele konkreetse veebilehe privaatsustingimused. Ettevõtet esindav isik (teenuse tellija) ei ole antud kontekstis füüsiline isik vaid juriidilise isiku volitatud esindaja.

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid.

Õiguslik alus

Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on kliendi esitatud päringu, tellimuse või sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil või täitmisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kliendi taotlusele (pakkumiste saatmine, konsultatsioonid).
Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Küsimused, muudatused

Isikuandmete töötlemisega või privaatsustingimustega seotud küsimustega palume pöörduda e-maili teel (veiko@skh.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Küpsised

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui veebilehte külastad. See lubab lehel meeles pidada sinu tegevusi ja eelistusi (näiteks keel, kirjastiili suurus ja muud vaate-eelistused), et sa ei peaks neid iga kord uuesti seadistama, kui lehele satud või portaalis ühelt lehelt teisele liigud. Võid oma arvutis juba olemas olevad küpsised ka kustutada. Samuti on enamikel veebilehtedel võimalik küpsised keelata, kuid siis ei pruugi kõik lehe funktsioonid korrektselt toimida.